logo logotekst

Disclaimer

Copyrights

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van BouwPunt is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merk- en handelsnamen

De merknaam BouwPunt, en haar beeldmerken zijn vastgelegd bij het Benelux en Europees Merkenbureau. Het is zonder schriftelijke toestemming van BouwPunt niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van BouwPunt.

Aansprakelijkheid

BouwPunt heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins wordt verwezen.

BouwPunt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt BouwPunt geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van BouwPunt of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

BouwPunt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden danwel gelinkt van of naar deze site.

De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door BouwPunt, eventueel zonder aankondiging worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Site design: Join-IT